SMRT Spare Buses

From SgWiki
Revision as of 16:28, 5 November 2014 by Gemsdare (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Ang Mo Kio Depot (AMDEP) (27 buses)

TIB523R TIB526H TIB527E TIB765J TIB774H TIB776C TIB799L TIB811J
8 Mercedes-Benz O405 (5 Hispano OAC / 3 Hispano CAC)

SMB1423S SMB1424P SMB1431T SMB1432R SMB1433M SMB1434K SMB1447Z SMB1448X SMB1469K SMB1488E SMB1489C SMB1490Y SMB1491U SMB1492S SMB1493P SMB1494L SMB1495J SMB1503U SMB1504S
19 MAN NL323F (19 Batch 3)

Kranji Depot (KJDEP) (26 buses)

TIB810L TIB959S TIB960L TIB961J
4 Mercedes-Benz O405 (1 Hispano OAC / 3 Volgren)

SMB180Z SMB181X SMB182T SMB183R
4 Mercedes-Benz O530 Citaro (4 Batch 2)

SMB1399D SMB1408L SMB1429B SMB1430X SMB1443J SMB1460J SMB1462D SMB1464Z SMB1465X SMB1466T SMB1467R SMB1468M SMB1470E SMB1473Y SMB1474U SMB1482X SMB1483T SMB1484R
18 MAN NL323F (2 Batch 2 / 16 Batch 3)

Woodlands Depot (WLDEP) (19 buses)

SMB295B SMB1390C SMB1393U SMB1396L SMB1445D SMB1446B SMB1471C SMB1472A SMB1478J SMB1479G SMB1480B SMB1487H SMB1496G SMB1497D SMB1499Z SMB1501A SMB1502Y SMB1509D
18 MAN NL323F (1 Batch 1 / 3 Batch 2 / 13 Batch 3)

TIB1104K
1 Mercedes-Benz O405G (1 Hispano Habit)

Notes:

  • WLDEP and WPDEP buses are interchangeable.

Woodlands Bus Park (WPDEP) (8 buses)

TIB487L TIB489G
2 Mercedes-Benz O405 (2 Hispano OAC)

TIB1178Y
1 Mercedes-Benz O405G (1 Volgren)

SMB1456Y SMB1459P SMB1463B SMB1481Z SMB1485M
5 MAN NL323F (5 Batch 3)

Notes:

  • WLDEP and WPDEP buses are interchangeable.