Former Deployments of Volvo B9TL (Wright Eclipse Gemini 2) (Batch 2)

From SgWiki
Jump to navigation Jump to search

SBS Transit

SBS7700T - SBS7729L

Registration no. Service(s) served
SBS7700T SLBP 143 (2011 - Jun 2016)
SBS7701R SLBP 183 (2011 - 2015), HGDEP SP (2015 - 2016), BBDEP 201 (2016 - Jan 2017)
SBS7702M SLBP 183 (2011 - 2015)
SBS7703K SLBP 183 (2011 - 2015), HGDEP 43 (2015 - Sep 2016)
SBS7704H SLBP 183 (2011 - 2015), HGDEP SP (2015), HGDEP 89 (2015 - 2016)
SBS7705E SLBP 143 (2011 - 2015), CGBP 293 (2015 - Dec 2016), BNDEP 293 (Dec 2016 - Jul 2017)
SBS7706C HGDEP 51 (2011 - 2016)
SBS7708Y HGDEP 62 (2011 - Sep 2016)
SBS7709U HGDEP 87 (2011 - 2014), BNDEP 87 (2014 - Sep 2016)
SBS7710P ARBP 14
SBS7712J ARBP 14
SBS7713G AMDEP 133 (2011 - 2016), AMDEP SP (2016)
SBS7714D BBDEP 99, ARBP 14
SBS7715B HGDEP 87 (2011 - 2014), BNDEP 87 (2014 - Sep 2016)
SBS7716Z BBDEP 99, BBDEP 166/555* (?? - Mar 2017)
SBS7718T BNDEP 30, BNDEP SP, BNDEP 2
SBS7721H BNDEP 30 (2011 - 2016), SLBP 30 (2016)
SBS7722E BRBP 154, BNDEP 154 (2014 - Sep 2016)
SBS7724A AMDEP 59
SBS7725Y BNDEP 30 (2011 - 2016), SLBP 30 (2016)
SBS7726U SLBP 79 (2011 - Jun 2016), SLBP SP
SBS7727S SLBP 79 (2011 - Jun 2016)
SBS7729L SLBP 79 (2011 - Jun 2016), SLBP SP, SLBP 253

SBS3000G - SBS3238M & SBS3269Z

Registration no. Service(s) served
SBS3000G HGDEP 147 (2011 - 2016)
SBS3003Z HGDEP 43 (2011 - Sep 2016)
SBS3004X HGDEP 43 (2011 - Sep 2016)
SBS3005T SLBP 183 (2011 - 2015)
SBS3006R BNDEP 168 (2011), BNDEP 17 (2011 - Sep 2016), BRBP 31 (2016 - Apr 2017)
SBS3007M SLBP 241 (2011), SLBP 97 (2011 - Jun 2016)
SBS3009H BNDEP 168 (2011), BNDEP 17 (2011 - Sep 2016), BRBP 31 (2016 - Jun 2017)
SBS3010C SLBP 241 (2011 - 2015), SLBP SP (2015 - 2017)
SBS3011A SLBP 183 (2011 - 2015)
SBS3012Y SLBP 143 (2011 - 2015)
SBS3013U SLBP 179 (2011), SLBP 97 (2011 - 2015), CGBP 23 (2015 - Dec 2016)
SBS3014S SLBP 179 (2011), SLBP 97 (2011 - 2014)
SBS3015P BNDEP 168 (2011), BNDEP 19 (2011 - 2013), CGBP 19 (2013 - Dec 2016)
SBS3016L SLBP 143 (2011 - 2015), HGDEP SP (2016), SLBP 258 (2016 - Jun 2017)
SBS3017J BBDEP 166 (2011 - 2014), AMDEP 166 (2014 - Feb 2017)
SBS3018G BBDEP 166 (2011 - 2014), AMDEP 166 (2014 - Dec 2016)
SBS3019D SLBP 174 (2011 - 2013)
SBS3021X SLBP 52 (2011), SLBP 78 (2011 - Jun 2016)
SBS3023R BBDEP 99 (2011 - 2012), BBDEP 7 (2012 - 2013), BNDEP 7 (2013 - 2015), BNDEP SP (2015 - 2016), BNDEP 154 (2016 - Sep 2016)
SBS3024M BNDEP 197 (2011 - 2012), BNDEP 69 (2012 - Jan 2013), CGBP 69 (Jan 2013 - Dec 2016)
SBS3025K BBDEP 99
SBS3026H BNDEP 197 (2011 - Sep 2016)
SBS3027E SLBP 98 (2011 - Jun 2016)
SBS3028C SLBP 98 (2011 - Jun 2016)
SBS3029A BNDEP 168 (2011), BNDEP 17 (2011 - Sep 2016)
SBS3030U SLBP 98 (2011 - Jun 2016)
SBS3031S BNDEP 168 (2011), BNDEP 17 (2011 - Sep 2016), BRBP 90 (2016)
SBS3032P SLBP 78 (2011 - Jun 2016)
SBS3033L SLBP 97 (2011 - 2015), CGBP 20 (2015 - Dec 2016)
SBS3034J BBDEP 96 (2011 - 2015)
SBS3035G BBDEP 96 (2011 - 2015)
SBS3038Z BBDEP 7
SBS3039X BBDEP 7
SBS3040R ARBP 10
SBS3041M BBDEP 99, ARBP 10
SBS3042K BBDEP 99
SBS3047Y HGDEP 87 (2012 - 2014), BNDEP 87 (2014 - Sep 2016)
SBS3048U HGDEP 87 (2012 - 2014), BNDEP 87 (2014 - Sep 2016)
SBS3049S HGDEP 87 (2012 - 2014), BNDEP 87 (2014 - Sep 2016)
SBS3050L HGDEP 43 (2012 - Sep 2016)
SBS3051J HGDEP 62 (2012 - Sep 2016)
SBS3052G HGDEP 62 (2012 - Sep 2016), HGDEP SP (2016)
SBS3053D HGDEP 62 (2012 - Sep 2016)
SBS3055Z HGDEP 62 (2012 - Sep 2016)
SBS3057T HGDEP 80
SBS3059M SLBP 78 (2012 - Jun 2016)
SBS3061E SLBP 78 (2012 - Jun 2016)
SBS3062C SLBP 78 (2012 - Jun 2016)
SBS3063A SLBP 78 (2012 - Jun 2016)
SBS3064Y SLBP 78 (2012 - Jun 2016)
SBS3065U AMDEP 58
SBS3069J SLBP 199 (2012 - May 2017)
SBS3070D BBDEP 99
SBS3072Z BNDEP 197 (2012 - 2016)
SBS3076M SLBP 183 (2012 - 2016), AMDEP 76 (2016 - Sep 2017)
SBS3077K BBDEP 99
SBS3078H SLBP 174
SBS3079E BBDEP 99
SBS3081Y BBDEP 166
SBS3085L HGDEP 132 (2012 - 2016)
SBS3087G ARBP 10
SBS3088D ARBP 10 (2012), BBDEP 10 (2012 - 2016)
SBS3089B BBDEP 166 (2012 - 2014), AMDEP 166 (2014 - Dec 2016)
SBS3093M HGDEP 62 (2012 - Sep 2016), BBDEP 201 (Sep 2016 - Jan 2017)
SBS3094K SLBP 79 (2012 - Jun 2016), SLBP 192 (Jun 2016 - July 2017)
SBS3095H SLBP 79 (2012 - Jun 2016), SLBP 52
SBS3096E SLBP 79 (2012 - Jun 2016)
SBS3097C SLBP 98 (2012 - Jun 2016)
SBS3099Y BNDEP 291 (2012 - Jan 2013), CGBP 291 (Jan 2013 - Dec 2016)
SBS3100B BNDEP 291 (2012 - Jan 2013), CGBP 291 (Jan 2013 - Dec 2016)
SBS3102X BNDEP 225G (2012 - May 2017)
SBS3105M HGDEP 80 (2012), HGDEP 43 (2013 - Sep 2016)
SBS3107H BNDEP SP (2012), BNDEP 168 (2012 - Feb 2017)
SBS3109C BNDEP 2 (2012 - Sep 2016)
SBS3110Y HGDEP 80 (2012 - 2016), HGDEP 103 (2016)
SBS3111U BNDEP 65 (2012 - Jan 2013), CGBP 65/554* (Jan 2013 - Aug 2016), CGBP 65 (Aug 2016 - Dec 2016)
SBS3112S BNDEP 65 (2012 - Jan 2013), CGBP 65 (Jan 2013 - Dec 2016)
SBS3116G BNDEP 65 (2012 - Jan 2013), CGBP 65 (Jan 2013 - Dec 2016)
SBS3117D AMDEP 166
SBS3119Z HGDEP 62 (2012 - Sep 2016), BBDEP 201 (2016), ARBP 198
SBS3121R SLBP 78 (2012 - Jun 2016)
SBS3123K AMDEP 166 (2012 - Dec 2016)
SBS3127A HGDEP 87, BNDEP 87 (2014 - Sep 2016)
SBS3128Y SLBP 79 (2012 - Jun 2016)
SBS3131L BNDEP 12 (2012 - 2015), BNDEP 2 (2015 - Sep 2016), CGBP 4 (Sep 2016 - Dec 2016), BNDEP 4 (Dec 2016 - Jul 2017)
SBS3133G BBDEP/ARBP 198
SBS3135B BBDEP/ARBP 198
SBS3138T BBDEP 198
SBS3140K BBDEP 285, BBDEP 99
SBS3141H HGDEP SP (2012 - 2014), HGDEP 43 (2014 - Sep 2016)
SBS3142E AMDEP 166, AMDEP 186
SBS3146U HGDEP SP, SLBP SP
SBS3147S SLBP 334 (2012 - Jun 2016)
SBS3148P AMDEP 186
SBS3149L SLBP 334 (2012 - Jun 2016)
SBS3153Z BBDEP 285
SBS3163U BRBP 8, BRBP 60, BNDEP 60 (2014 - Sep 2016)
SBS3164S BBDEP 166 (2012 - 2016)
SBS3165P BRBP 90/139A*, BRBP 94, BNDEP 94 (2014 - Sep 2016), HGDEP 94 (Sep 2016 - May 2017)
SBS3167J BNDEP 19 (2012 - Jan 2013), CGBP 19 (Jan 2013 - Dec 2016)
SBS3175K SLBP 334 (2012 - Jun 2016)
SBS3178C AMDEP 59 (2012 - Nov 2016), HGDEP SP (Nov 2016 - May 2017)
SBS3180U SLBP 334 (2012 - Jun 2016)
SBS3181S SLBP 192, SLBP 179
SBS3183L BRBP 60, BRBP 94/585*, BNDEP 94/585* (2014 - Sep 2016), HGDEP 94/585* (Sep 2016 - Dec 2016), HGDEP 94 (Dec 2016 - Mar 2017)
SBS3185G BRBP 88
SBS3186D BRBP 143 (2012 - 2015)
SBS3188Z BNDEP 168, BNDEP SP
SBS3190R BBDEP 166, SLBP SP
SBS3191M BBDEP 95 (2012 - July 2017)
SBS3199S AMDEP 45/45A (2012 - Oct 2017)
SBS3200X SLBP 98 (2012 - Jun 2016), SLBP SP
SBS3202R SLBP 192
SBS3206E SLBP 97 (2012 - 2015), CGBP 20 (2015 - Dec 2016)
SBS3207C SLBP 98 (2012 - Jun 2016)
SBS3208A BRBP 88/539* (2012 - Sep 2016)
SBS3209Y AMDEP 76 (2012 - Sep 2017)
SBS3211P AMDEP 133 (2012 - Sep 2017)
SBS3212L SLBP 98 (2012 - Jun 2016)
SBS3213J AMDEP 186
SBS3214G SLBP 241
SBS3215D SLBP 98 (2012 - 2015), AMDEP 59 (2015 - 2016), HGDEP SP (2016 - Jan 2017)
SBS3217Z HGDEP 132 (2012 - 2016)
SBS3219T SLBP 98 (2012 - Jun 2016)
SBS3221K SLBP 78, SLBP 256, SLBP 241 (2016), SLBP 182 (2016 - 2017)
SBS3222H HGDEP 62 (2012 - Sep 2016)
SBS3224C HGDEP 62 (2012 - Sep 2016)
SBS3227U BRBP 157 (2012 - 2016), SLBP 157 (2016 - Sep 2016)
SBS3232D AMDEP 186
SBS3233B AMDEP 72, AMDEP 58
SBS3269Z SLBP 183

SBS3300R - SBS3329J

Registration no. Service(s) served
SBS3300R AMDEP 55 (2012 - 2015), SLBP 183 (2015 - Jun 2016)
SBS3301M AMDEP 58 (2012 - 2015), SLBP 98 (2015 - Jun 2016)
SBS3302K AMDEP 70 (2012 - 2015), BRBP 143 (2015 - Jun 2016)
SBS3303H AMDEP 72 (2012 - 2015), BRBP 143 (2015 - Jun 2016)
SBS3304E SLBP 78 (2012 - Jun 2016)
SBS3305C HGDEP 43 (2012 - 2015), SLBP 78 (2015 - Jun 2016)
SBS3306A SLBP 183 (2012 - Jun 2016)
SBS3307Y HGDEP 119 (2012 - 2015), SLBP 183 (2015 - Jun 2016)
SBS3308U SLBP 98 (2012 - Jun 2016)
SBS3309S SLBP 98 (2012 - 2013), SLBP 78 (2015 - Jun 2016)
SBS3310L HGDEP 119 (2012 - 2015), SLBP 183 (2015 - Jun 2016)
SBS3311J SLBP 192 (2012 - 2015), SLBP 78 (2013 - Jun 2016)
SBS3312G BBDEP 285 (2012 - Jun 2016)
SBS3313D AMDEP 50 (2012 - 2015), SLBP 98 (2015 - Jun 2016)
SBS3314B BBDEP 147 (2012 - 2015), BBDEP 285 (2015 - Jun 2016)
SBS3315Z AMDEP 50 (2012 - 2015), SLBP 98 (2015 - Jun 2016)
SBS3316X BNDEP 8 (2012 - 2013), CGBP 8 (2013 - 2015), SLBP 143 (2015 - Jun 2016)
SBS3317T AMDEP 50 (2012 - 2015), SLBP 98 (2015 - Jun 2016)
SBS3318R AMDEP 21 (2012 - 2015), BRBP 143 (2015 - Jun 2016)
SBS3319M BNDEP 12 (2012 - 2015), SLBP 97 (2015 - Jun 2016)
SBS3320H HGDEP 50 (2012 - 2014), AMDEP 50 (2014 - 2015), SLBP 98 (2015 - Jun 2016)
SBS3321E HGDEP 50 (2012 - 2015), SLBP 98 (2015 - Jun 2016)
SBS3322C HGDEP 50 (2012 - 2015), SLBP 98 (2015 - Jun 2016)
SBS3323A BNDEP 513 (2012 - 2013), CGBP 513 (2013 - 2015), SLBP 97 (2015 - Jun 2016)
SBS3324Y BNDEP 513 (2012 - 2013), CGBP 513 (2013 - 2015), SLBP 143 (2015 - Jun 2016)
SBS3325U SLBP 246 (2012 - 2015), SLBP 78 (2013 - Jun 2016)
SBS3326S HGDEP 50 (2012 - 2015), SLBP 98 (2015 - Jun 2016)
SBS3327P HGDEP 50 (2012 - 2015), SLBP 98 (2015 - Jun 2016)
SBS3328L HGDEP 50 (2012 - 2015), SLBP 98 (2015 - Jun 2016)
SBS3329J HGDEP 50 (2012 - 2013), HGDEP 43 (2013 - 2015), HGDEP 89 (2015 - 2016), SLBP 143 (Jun 2016)

For the current deployments of this bus model operated by SBS Transit, please refer here.

Tower Transit

SBS3300R - SBS3329J

Registration no. Service(s) served
SBS3300R BUDEP Flexi-Deployment (Jun 2016 - Sep 2016)
SBS3301M BUDEP Flexi-Deployment (Jun 2016 - Sep 2016)
SBS3302K BUDEP Flexi-Deployment (Jun 2016 - Sep 2016)
SBS3303H BUDEP Flexi-Deployment (Jun 2016 - Sep 2016)
SBS3304E BUDEP Flexi-Deployment (Jun 2016 - Sep 2016)
SBS3305C BUDEP Flexi-Deployment (Jun 2016 - Sep 2016)
SBS3306A BUDEP Flexi-Deployment (Jun 2016 - Sep 2016)
SBS3307Y BUDEP Flexi-Deployment (Jun 2016 - Sep 2016)
SBS3308U BUDEP Flexi-Deployment (Jun 2016 - Sep 2016)
SBS3309S BUDEP Flexi-Deployment (Jun 2016 - Sep 2016)
SBS3310L BUDEP Flexi-Deployment (Jun 2016 - Sep 2016)
SBS3311J BUDEP Flexi-Deployment (Jun 2016 - Sep 2016)
SBS3312G BUDEP Flexi-Deployment (Jun 2016 - Sep 2016)
SBS3313D BUDEP Flexi-Deployment (Jun 2016 - Sep 2016)
SBS3314B BUDEP Flexi-Deployment (Jun 2016 - Sep 2016)
SBS3315Z BUDEP Flexi-Deployment (Jun 2016 - Sep 2016)
SBS3316X BUDEP 143 (2016)
SBS3317T BUDEP Flexi-Deployment (Jun 2016 - Sep 2016)
SBS3318R BUDEP Flexi-Deployment (Jun 2016 - Sep 2016)
SBS3319M BUDEP 97 (2016)
SBS3320H BUDEP Flexi-Deployment (Jun 2016 - Sep 2016)
SBS3321E BUDEP Flexi-Deployment (Jun 2016 - Sep 2016)
SBS3322C BUDEP Flexi-Deployment (Jun 2016 - Sep 2016)
SBS3324Y BUDEP 143 (2016)

For the current deployments of this bus model operated by Tower Transit, please refer here.

Go-Ahead

SBS3300R - SBS3329J

Registration no. Service(s) served
N/A N/A

For the current deployments of this bus model operated by Go-Ahead, please refer here.