Service Guides Cut-Off Date

From SgWiki
Jump to navigation Jump to search

Singapore Bus Services[edit]

Service Guides[edit]

Click to expand/collapse
Cut-off date Service no.
1 Mar 1999 2, 53
10 Mar 1999 8, 35, 72, 90
20 Mar 1999 7, 10, 14, 15, 16, 21, 23, 25, 26, 31, 66, 67, 142, 159, 170, 188
30 Mar 1999 17, 28, 56, 73, 77, 88, 95, 105, 132, 151, 157, 165
10 Apr 1999 13, 40, 51, 81, 93, 152
20 Apr 1999 55, 76, 97, 106, 111, 133, 135, 138, 147, 155, 156, 166, 186, 190
30 Apr 1999 136, 154, 173, 197
10 May 1999 12, 22, 27, 32, 33, 34, 54, 62, 69, 74, 84, 100, 123, 124, 131, 158, 174, 196, 198
20 May 1999 24, 61, 63, 64, 96, 143, 153
30 May 1999 9, 18, 20, 36, 65, 125, 130
10 Jun 1999 2, 7, 8, 14, 30, 42, 53, 66, 88, 92, 94, 98, 107, 199, 200, 501, 502, 503
20 Jun 1999 6, 10, 19, 29, 31, 37, 51, 70, 78, 79, 91, 99, 139, 145, 166, 182, 183, 192, 193, 197
10 Jul 1999 30, 25, 55, 81, 97, 147, 151, 154, 157, 165, 189, 195, 198, 199, 864, 865, 866
20 Jul 1999 13, 40, 100, 105, 106, 158
25 Jul 1999 54, 174
30 Jul 1999 8, 32, 61, 67, 72, 74, 76, 88, 143, 156, 170, 172, 175, 188, 196,
10 Aug 1999 7, 9, 14, 21, 22, 24, 56, 65, 93, 123, 133, 135, 138, 166, 197, 864, 865, 866
20 Aug 1999 15, 23, 27, 111, 132, 165
29 Aug 1999 82
30 Aug 1999 505, 506, 507, 508
1 Sep 1999 12, 13, 16, 27, 31, 33, 34, 66, 73, 84, 90, 97, 130, 136, 147, 153, 159
10 Sep 1999 53, 62, 124, 125, 131
19 Sep 1999 87
20 Sep 1999 2, 26, 28, 30, 35, 51, 63, 64, 65, 69, 88, 99, 105, 106, 107, 142, 143, 152, 198, 501
30 Sep 1999 7, 10, 14, 154, 157, 174, 192, 193, 195
1 Oct 1999 61, 74
5 Oct 1999 94
10 Oct 1999 21, 66, 98, 139, 145, 151, 155, 166, 197
15 Oct 1999 123
20 Oct 1999 25, 72, 77, 96, 97, 100, 147, 173, 189
30 Oct 1999 17, 24, 32, 200, 506
1 Nov 1999 8, 33, 82
10 Nov 1999 18, 54, 56, 81, 158, 196
20 Nov 1999 9, 13, 15, 19, 22, 31, 133, 135, 136, 138, 182
22 Nov 1999 505
28 Nov 1999 53, 103, 130, 163
1 Dec 1999 16, 23, 29, 55, 111
5 Dec 1999 89
10 Dec 1999 132, 170
12 Dec 1999 80, 85, 86
20 Dec 1999 25
30 Dec 1999 30, 36, 151
9 Jan 2000 2, 12
10 Jan 2000 51, 61, 63, 65, 93, 105, 123, 153, 131, 198
17 Jan 2000 79
20 Jan 2000 70, 100, 154, 156, 157, 199
24 Jan 2000 186
30 Jan 2000 40, 88, 166, 197
1 Feb 2000 78, 97
10 Feb 2000 7, 62, 66, 73, 135
15 Feb 2000 7, 66
20 Feb 2000 21, 27, 53, 54, 55, 56, 74, 76, 124, 143, 147
23 Feb 2000 506
3 Mar 2000 8, 26, 31, 90, 142, 159
5 Mar 2000 80
10 Mar 2000 6, 85, 86
20 Mar 2000 100, 105, 106, 107, 156, 158
31 Mar 2000 197
10 Apr 2000 24, 33, 34, 165
1 May 2000 21, 151
20 May 2000 8, 31
25 May 2000 157, 174, 198
1 Jun 2000 166, 246, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 257, JIS 711/712/713
2 Jun 2000 66
4 Jun 2000 111, 132
5 Jun 2000 147
10 Jun 2000 82, 86, 88, 89
16 Jun 2000 9, 62
25 Jun 2000 93
30 Jun 2000 22, 80, 138
10 Jul 2000 65M, 85M, 147M, 174M
15 Jul 2000 10, 151, 197
20 Jul 2000 107, 130, 133, 156, 158
30 Jul 2000 13, 72, 76, 97, 100, 105, 106
5 Aug 2000 74
15 Aug 2000 66, 85
25 Aug 2000 8, 88, 98, 139, 145
27 Aug 2000 31
1 Sep 2000 64, 154, 193
8 Sep 2000 16, 21, 81, 131
10 Sep 2000 501, 502, 506, 511, 512, 518
20 Sep 2000 54, 93
30 Sep 2000 22, 143, 147
5 Oct 2000 24, 133, 153
10 Oct 2000 14, 63, 69, 96, 166, 195
15 Oct 2000 10, 99
16 Oct 2000 70
29 Oct 2000 28
5 Nov 2000 170
6 Nov 2000 502
15 Nov 2000 7, 165
20 Nov 2000 25, 73, 155, 192
25 Nov 2000 66, 97, 111
27 Nov 2000 125
5 Dec 2000 30, 80, 87
15 Dec 2000 123, 198
25 Dec 2000 14, 62, 63, 82, 85
30 Dec 2000 28
1 Jan 2001 136
7 Jan 2001 179, 199
15 Jan 2001 18
20 Jan 2001 196
31 Jan 2001 2, 9, 12, 13, 51, 53, 78, 79, 132, 147, 154, 163, 166, 186, 502, 506
5 Feb 2001 143, 157
11 Feb 2001 103, 192, 246, 249, 251, 252, 254, 255, 257
15 Feb 2001 10, 19, 40, 65, 81, 153, 197
18 Feb 2001 159
20 Feb 2001 16, 124, 174
25 Feb 2001 135, 138, 162, 182
5 Mar 2001 14, 21, 31, 36, 37, 97
15 Mar 2001 199
20 Mar 2001 17, 23, 28, 29, 55, 56, 72, 90, 105, 151, 156, 518
30 Mar 2001 130
5 Apr 2001 15, 30, 157, 170, 195, 507
10 Apr 2001 JIS 711/712/713
14 Apr 2001 168
15 Apr 2001 8, 33, 99, 139, 147, 166, 196
28 Apr 2001 27, 53, 80, 85, 87, 88, 159, 501, 502
30 Apr 2001 96
5 May 2001 10, 35, 65
15 May 2001 66, 69, 89, 154, 168, 179, 198
18 May 2001 168
20 May 2001 14, 22, 51, 74, 80, 87, 133, 143, 147, 162, 165, 506, 511, 512
31 May 2001 54, 98, 131
5 Jun 2001 12, 81, 86, 111
10 Jun 2001 25, 136, 138
20 Jun 2001 28, 159
25 Jun 2001 85, 123, 124, 132, 502
30 Jun 2001 7, 82
15 Jul 2001 32, 70, 103, 145, 182, 183
20 Jul 2001 97, 105, 192
21 Jul 2001 51
22 Jul 2001 168
25 Jul 2001 8, 21, 27, 31, 36, 40, 51, 66, 78, 166, 170, 174, 193
29 Jul 2001 156
5 Aug 2001 162
15 Aug 2001 18, 23, 24, 25, 26, 30, 88
16 Sep 2001 13, 16, 55, 76, 135, 155, 196
20 Sep 2001 34
25 Sep 2001 14, 15, 64, 72, 80, 86, 139, 156, 159, 165, 252, 501, 502
18 Nov 2001 170

Town Guides[edit]

Click to expand/collapse
Cut-off date Town
29 Sep 2000 Ang Mo Kio
28 Apr 2001 Ang Mo Kio, Bishan, Boon Lay, Bukit Merah, Clementi, Eunos, Jurong East, Pasir Ris, Sengkang, Serangoon, Tampines, Toa Payoh
20 May 2001 Hougang

SBS Transit[edit]

Purple Service Guides[edit]

Click to expand/collapse
Cut-off date Service no.
28 Nov 2001 7, 28, 29, 30, 53, 55, 56, 62, 76, 81, 96, 99, 100, 130, 131, 132, 135, 143, 145, 155, 157, 179, 199, 254
7 Dec 2001 Nite Owl (16M/65M/89M/162M/174M/181M)
9 Dec 2001 13, JIS 711/712/713
16 Dec 2001 107, 162
23 Dec 2001 83, 157
10 Jan 2002 51, 65, 196
15 Jan 2002 31
25 Jan 2002 88
30 Jan 2002 14, 159, 198
15 Feb 2002 156
17 Feb 2002 136
20 Feb 2002 16, 105, 124
25 Feb 2002 15, 17, 21, 32, 74, 82, 87, 97, 111, 147, 151, 153
24 Mar 2002 22, 24, 25, 73, 86, 130, 133, 135, 136, 138, 166
30 Mar 2002 512
7 Apr 2002 38
10 Apr 2002 125
20 Apr 2002 2, 12, 33, 62, 63
5 May 2002 30
10 May 2002 13, 100
12 May 2002 51
15 May 2002 Nite Owl (16M/65M/89M/162M/174M/181M)
19 May 2002 26, 28, 31, 73, 88, 90, 139, 142, 143, 145, 155, 157, 163
1 Jul 2002 3, 6, 8, 9, 10, 13, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 38, 40, 42, 51, 53, 54, 55, 56, 62, 64, 66, 69, 70, 73, 74, 78, 80, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 103, 105, 107, 111, 125, 130, 132, 133, 135, 136, 139, 142, 147, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 161, 165, 166, 170, 193, 197, 198, 200, 251, 257, 506, 511, 512, JIS 711/712/713
7 Jul 2002 7, 36, 85, 143, 162, 174, 502
10 Aug 2002 79, 192
15 Aug 2002 76, 86, 168, 195, 199
19 Aug 2002 73, 83
20 Aug 2002 179, 249, 252, 254, 255, 507
25 Aug 2002 186, 246
15 Sep 2002 63
20 Sep 2002 7, 10
30 Sep 2002 28, 88, 159
15 Oct 2002 139, 143, 147, 156, 161
25 Oct 2002 105
30 Oct 2002 31, 32, 145
17 Nov 2002 60, 143
5 Dec 2002 53, 62, 85, 87, 98, 151, 157, 196
15 Dec 2002 14, 30, 165
29 Dec 2002 27, 163
30 Dec 2002 72
31 Dec 2002 163
10 Jan 2003 51, 82, 156, 159, 501, 502
15 Jan 2003 7, 9, 10, 23, 74
20 Jan 2003 33, 38
25 Jan 2003 8, 16, 25, 31, 32, 88, 133, 135, 138
26 Jan 2003 60
3 Feb 2003 Nite Owl (65M/174M)
9 Feb 2003 83, 86
10 Feb 2003 66, 143
20 Feb 2003 22, 35, 37, 51, 65, 132, 179, 182, 198, 506
25 Feb 2003 14, 54, 55, 63, 100, 147, 196
2 Mar 2003 27, 53, 166, 518
10 Mar 2003 12, 13, 80, 89, 93, 97, 105
16 Mar 2003 24, 30, 70, 76, 135, 154, 155, 158, 197
25 Mar 2003 2, 6, 15, 123, 124, 131, 139, 145, 162, 163, 195
7 Apr 2003 95
4 May 2003 107
21 Jun 2003 70, 125
5 Jul 2003 13
20 Jul 2003 170
25 Jul 2003 186
27 Jul 2003 111
15 Aug 2003 97, 98, 502
17 Aug 2003 39
20 Aug 2003 53
25 Aug 2003 21, 56
1 Sep 2003 165

Orange Service Guides[edit]

Click to expand/collapse
Cut-off date Service no.
14 Sep 2003 119
30 Sep 2003 70, 76, 103, 107
10 Oct 2003 30, 72, 89, 195
15 Oct 2003 179
20 Oct 2003 9, 12, 15, 27, 42, 60, 64, 93, 94, 123, 139, 154, 157, 174, 192, 193, 198, 199, 502, 518
25 Oct 2003 2, 82, 159
30 Oct 2003 81, 83, 86, 132, 163, 174M
5 Nov 2003 65, 66, 78, 79, 97
10 Nov 2003 51, 98, 143
30 Nov 2003 3, 74, 83, 136
5 Dec 2003 55
7 Dec 2003 103
15 Dec 2003 22, 24, 25, 136, 170
20 Dec 2003 30, 35, 38, 40, 53, 56, 130, 133, 135, 138, 156, 168, 196
25 Dec 2003 14, 87
30 Dec 2003 7, 65, 88, 90, 96, 139, 145, 147, 153, 155, 159, 161, 165, 174, 174M, 192, 198
4 Jan 2004 21
5 Jan 2004 80
10 Jan 2004 8, 16, 21, 26, 28, 31, 54, 55, 73, 93, 99, 124, 131, 186, 199, 246, 252, 254, 255, 257
15 Jan 2004 125, 154, 502
19 Jan 2004 182
30 Jan 2004 27, 74, 89, 90, 100, 107, 143, 157, 162, 163, 193, 199
10 Feb 2004 18, 76, 97, 101, 119, 142
15 Feb 2004 51, 101, 112, 113, 119, 132, 151
20 Feb 2004 39, 70, 72
25 Feb 2004 3, 10, 19, 23, 29, 33, 38, 69, 81, 82
5 Mar 2004 2, 36
7 Mar 2004 60
8 Mar 2004 37
10 Mar 2004 97, 103, 105, 158, 197, 506
15 Mar 2004 13, 78, 98
30 Mar 2004 22, 24, 25, 62, 73, 83, 86, 98, 130, 133, 135, 138, 166, 196
25 Apr 2004 82, 123, 139

Big Coke Service Guides[edit]

Click to expand/collapse
Cut-off date Service no.
30 Apr 2004 6, 7, 12, 17, 32, 74, 89, 111, 131, 147, 153, 165
10 Jun 2004 10, 14, 15, 16, 51, 63, 70, 132, 151, 196, 401
25 Jun 2004 21, 30, 53, 54, 55, 56, 64, 143, 154, 179, 182, 518
25 Jul 2004 2, 36, 39, 65, 100, 123, 139, 145, 174, 193, 197, 502
22 Aug 2004 183
30 Aug 2004 13, 26, 28, 31, 80, 87, 112, 113, 159, 192
4 Sep 2004 78
5 Sep 2004 160
15 Sep 2004 3, 62, 86, 93, 98, 119, 124, 142, 155, 157, 160, 195, 198, 200
10 Oct 2004 8, 25, 33, 40, 66, 79, 88, 97, 251, 252, 254, 255
18 Oct 2004 518
30 Oct 2004 22, 24, 27, 35, 38, 73, 76, 82, 90, 99, 101, 105, 115, 130, 133, 135, 156, 161, 163, 166, 168, 174M, 257, 506
7 Nov 2004 60
25 Nov 2004 2, 36, 65, 100, 123, 139, 145, 174, 186, 197, 502
4 Dec 2004 401
6 Dec 2004 10, 14, 16, 21, 26, 31, 62, 70, 83, 158, 196
20 Dec 2004 6, 9, 30, 42, 72, 96, 136
25 Dec 2004 7, 170, 199, 246, 249
3 Jan 2005 97e
9 Jan 2005 181
15 Jan 2005 32, 35, 51, 74, 91, 92, 95, 103, 138, 153, 165, 200
30 Jan 2005 53, 56, 107, 112, 113, 143, 154, 157, 161
19 Feb 2005 162
12 Mar 2005 163
28 Mar 2005 174e
25 Apr 2005 18, 19, 55, 63, 65M, 80, 81, 87, 99, 156
30 Apr 2005 23
15 May 2005 66, 97, 105
30 May 2005 78, 79, 98, 143, 157, 197, 198, 502, 506
19 Jun 2005 131
1 Jul 2005 16, 29, 33, 37, 94, 125, 131, 191, 403
3 Jul 2005 48
31 Jul 2005 34, 57, 58
10 Aug 2005 174
30 Aug 2005 14, 30, 62, 65, 69, 83, 93, 119, 132, 147, 151, 160, 163, 165, 166, 174M, 179, 181, 182, 193, 195, 252, 4001
19 Sep 2005 10e, 30e, 89e, 97e, 174e
3 Oct 2005 30e, 183
10 Oct 2005 6, 10
23 Oct 2005 43, 52, 592
12 Dec 2005 14e, 196e
20 Dec 2005 31, 143, 145, 196
26 Dec 2005 502, 518
30 Dec 2005 2, 9, 13, 17, 18, 21, 22, 170
1 Jan 2006 85
10 Feb 2006 8, 25, 26, 28, 36, 51, 54, 73, 74, 78, 89, 105
25 Feb 2006 16, 38, 112, 123, 124, 139, 147, 153, 162, 195, 401
30 Mar 2006 39, 43, 48, 52, 58, 64, 100, 131, 160, 183, 199
1 Apr 2006 402
3 Apr 2006 116 (Leaflet)
30 Apr 2006 7, 12, 15, 33, 65, 70, 951, 96, 99, 1301, 151
20 May 2006 3, 34, 53, 55, 66, 101, 111, 113, 142, 161, 165
22 May 2006 409
28 May 2006 109
30 May 2006 83, 136, 156, 159, 163
10 Jun 2006 408
15 Jun 2006 40, 72, 80, 86, 87, 119, 168
18 Jun 2006 157, 174, 174e1, 199, 257
25 Jun 2006 30, 79, 154, 194, 198, 246, 249, 251, 252, 254, 255, 405
30 Jun 2006 11
30 Jul 2006 19, 43, 81, 85, 89, 165, 179, 181, 182, 192, 1931, 502
5 Nov 2006 421, 60, 76, 88, 147
12 Nov 2006 506
20 Nov 2006 21, 24, 27, 32, 56, 98, 115, 174e
17 Dec 2006 95, 200
18 Dec 2006 74e, 151e, 408, 409
26 Dec 2006 45, 185, 4001, 401, 403
3 Jan 2007 30
21 Jan 2007 57
22 Jan 2007 52, 53, 54, 58, 59, 64, 139, 154, 174, 198
30 Jan 2007 35, 37, 63, 74, 103, 157
25 Feb 2007 2, 3, 12, 55, 196
11 Mar 2007 5, 175
28 Apr 2007 8, 22, 24, 25, 73, 86, 130, 133, 135, 136, 138, 166
9 Jul 2007 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 542, 543, 544, 545
20 Jul 2007 5, 132, 145, 195
30 Jul 2007 534, 537
15 Aug 2007 10, 21, 33, 57, 65, 66, 93, 97e, 105, 160, 170, 183
19 Aug 2007 16
1 Oct 2007 179
11 Nov 2007 24, 27, 34, 36, 53
26 Nov 2007 30, 37, 48, 80, 83, 86, 92, 119, 131, 156, 159, 174, 186
7 Dec 2007 551, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581
15 Dec 2007 10e, 14e, 30e, 74e, 89e, 97e, 151e, 174e, 196e, 502, 506, 518
28 Jan 2008 70/70M, 98/98M, 103/103M, 107/107M, 123, 163/163M
11 Feb 2008 182/182M
20 Feb 2008 2, 5
21 Feb 2008 548, 549, 550, 555, 556, 557, 569
25 Feb 2008 162/162M
14 Apr 2008 552, 553, 554, 558, 559, 585
28 Apr 2008 9, 16, 30, 32, 33, 35, 38, 45, 60, 65, 93, 195
30 Jun 2008 128, 560, 561, 563, 564, 565, 566
31 Jul 2008 7, 12, 14, 21, 51
29 Aug 2008 558

Small Coke Service Guides[edit]

Click to expand/collapse
Cut-off date Service no.
1 Apr 2009
(no date printed)
13, 22, 24, 25, 70/70M, 72, 73, 76, 86, 130, 133, 135, 136, 138, 161, 162/162M
15 Apr 2009 9, 30, 32, 33, 35, 38, 40, 42, 45, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 168, 197
30 Apr 2009 16, 60, 63, 65, 74, 92, 93, 94, 96, 99, 111, 124, 125, 131, 154, 166, 175, 179, 181, 182/182M, 186, 191, 192, 193, 194, 195, 246, 249, 251, 252, 254, 255, 257
15 May 2009 27, 48, 52, 66, 78, 79, 89, 95, 97, 105, 107/107M, 112, 113, 115, 132, 151, 153, 165
30 May 2009 2, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 21, 23, 26, 28, 29, 31, 36, 37, 39, 51, 58, 62, 64, 69, 80, 81, 87, 88, 90, 91, 98/98M, 119, 123, 139, 142, 143, 145, 147, 155, 156, 157, 159, 160, 163/163M, 174, 183, 196, 198, 199, 200
15 Jun 2009 3, 8, 10, 34, 43, 72, 82, 83, 85, 100, 101, 103/103M, 109, 158, 170
31 Jul 2009 17, 19, 105, 400, 401, 403
31 Aug 2009 10e, 14e, 30e, 89e, 97e, 151e, 174e, 196e, 502, 506, 518
27 Dec 2009 30, 79, 154, 157, 174, 174e, 179, 181, 182/182M, 192, 193, 194, 198, 199, 246, 249, 251, 252, 254, 255, 257
15 Jan 2010 5, 9, 26, 28, 31, 33, 72, 80, 88, 139, 145, 197
29 Jan 2010 7, 14, 16, 60, 62, 63, 65, 66, 86, 94, 105, 131, 143, 159, 163/163M, 196
5 Feb 2010 8, 10, 73, 74, 151, 153, 165
28 Feb 2010 3, 13, 27, 34, 51, 52, 142, 147, 183
8 May 2010 97, 97e, 133/133M, 179, 199, 502, 518
23 May 2010 15, 18, 54, 56, 57, 69, 81, 85

DF Coke Guides[edit]

Click to expand/collapse
Cut-off date Service no.
3 Jul 2010
(no date printed)
All trunk & express services (except 405, 408 and 409)
13 Jul 2010 74, 74e, 91, 92, 95, 97, 191, 196, 198, 200
19 Jul 2010 17, 51, 56, 88, 105, 153, 161, 170, 249
27 Jul 2010 51, 124, 145, 166, 174, 197
15 Sep 2010 174e
29 Sep 2010 16
4 Oct 2010 133/133M
18 Oct 2010 43, 95, 181

Excel Service Guides[edit]

Click to expand/collapse
Cut-off date Service no.
26 Nov 2010 3, 5, 6, 7, 8, 10, 10e, 12, 13, 14e, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 30e, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 51, 52, 54, 58, 59, 60, 62, 65, 66, 70/70M, 72, 73, 74, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85/85#, 87, 88, 90, 91, 93, 97, 97e, 98/98M, 99, 100, 101, 109, 128, 135, 142, 143, 147, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 163/163M, 166, 168, 170, 174, 174e, 175, 182/182M, 183, 185, 191, 192, 193, 194, 196, 196e, 197, 198, 200, 246, 249, 251, 252, 254, 257, 401, 402, 502/502A, 506, 518/518A
30 Jan 2011 76
13 Feb 2011 103
11 Apr 2011 2, 6, 11, 14, 15, 18, 22, 27, 34, 35, 42, 45, 48, 53, 55, 56, 57, 60, 63, 64, 69, 74e, 82, 86, 87, 89, 91, 92, 94, 95, 96, 105, 107/107M, 111, 112, 113, 115, 119, 123M, 124, 125, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 139, 145, 162/162M, 162/162M, 165, 186
17 Apr 2011 9, 89e, 123, 133/133M, 151, 151e, 179/179A, 181, 195, 199, 255, 400, 401, 403
30 May 2011 3, 13, 21, 33, 52, 72, 76, 80, 88, 98/98M, 156, 159, 197, 506
10 Jun 2011 5, 10e, 16, 74, 81, 93, 97, 100, 103, 105, 109, 153, 157
20 Jun 2011 147
26 Jun 2011 10, 51, 65, 66, 143, 163/163M
3 Jul 2011 170
15 Jul 2011 26, 60, 78, 79, 83, 87, 90, 94, 95, 101, 125, 142, 183
22 Jul 2011 17, 38, 39, 192, 193, 194, 400, 402
24 Jul 2011 30, 62, 99, 154, 198
29 Jul 2011 8, 40, 63, 135, 160, 246, 251, 252, 254, 255, 257
1 Aug 2011 158
3 Sep 2011 81, 82, 84, 100, 101, 103, 105, 109, 158
23 Sep 2011 5, 15, 22, 58, 59, 85/85#, 123/123M, 124, 135, 174, 174e
16 Oct 2011 131
19 Nov 2011 9, 16, 17, 18, 25, 26, 30, 30e, 32, 33, 35, 38, 40, 60, 66, 69, 87, 168, 197, 401
26 Nov 2011 7, 14, 96, 99, 147, 156, 165, 166, 175, 196
28 Nov 2011 543
17 Dec 2011 51, 52, 66, 78, 79, 97, 97e, 98/98M, 105, 143, 160, 183, 197, 506
19 Dec 2011 548
27 Dec 2011 560
13 Jan 2012 18, 19, 23, 274, 29, 34, 69, 73, 82, 83, 84, 87, 101, 119, 138, 158, 163/163M, 182/182M, 246, 249, 251, 252, 254, 402
20 Jan 2012 3, 54, 8, 16, 21, 22, 24, 284, 30, 31, 43, 48, 57, 64, 65, 72, 80, 88, 93
10 Feb 2012 100, 105, 109, 130, 131, 132, 139, 145, 147, 151, 153, 154, 156, 157, 159, 165, 174, 195, 198
19 Mar 2012 538
30 Mar 2012 14, 184, 52, 53, 544, 565, 584, 59, 63/63M4, 66, 694, 103, 168, 405
11 Jun 2012 25, 26, 39, 40, 60, 181, 194, 199, 403
18 Jun 2012 3, 9, 32, 53, 55, 57, 62, 65, 80, 81, 89
25 Jun 2012 21, 93, 105, 109, 136, 154, 179/179A, 185, 192, 193, 196, 197, 585
29 Jun 2012 33, 66, 79, 133, 518/518A
1 Jul 2012 402
9 Jul 2012 51, 78, 96, 125, 138, 143, 183, 400
19 Jul 2012 52, 74, 97, 98/98M, 124, 131, 160, 166, 186, 506
13 Aug 2012 43, 56, 72, 99, 132, 147, 156, 157, 165, 174, 175
27 Aug 2012 2, 7, 14, 16, 30, 30e, 57, 58, 59, 139, 198
14 Sep 2012 65, 70/70M, 76, 80, 93, 100, 153
30 Sep 2012 24, 195
15 Oct 2012 8, 10, 26, 31, 37, 39, 88
21 Oct 2012 36, 105, 119, 159
22 Oct 2012 13, 73, 90, 97e, 142, 145, 155, 197
31 Oct 2012 35, 38, 45, 62, 72, 95, 151, 196, 254, 401
9 Nov 2012 174, 182/182M, 198, 257
18 Nov 2012 116
19 Nov 2012 85
1 Dec 2012 138
3 Dec 2012 16, 32, 70/70M, 73, 93, 111, 132, 154, 161, 170, 518/518A
14 Dec 2012 48
16 Dec 2012 50
17 Dec 2012 513
11 Jan 2013 21, 50, 65, 72, 80, 83, 93, 123/123M, 131, 153, 158, 159, 163/163M, 195
4 Mar 2013 29, 30, 78, 79, 87, 101, 103, 170, 174, 174e, 179/179A, 181, 192, 193, 194
8 Mar 2013 7, 14, 96, 99, 147, 166, 198, 199, 246, 251, 255, 405
11 Mar 2013 5, 9, 16, 17, 18, 25, 33, 38, 66, 168, 175, 196, 197
17 Mar 2013 4
18 Mar 2013 88
31 Mar 2013 50, 62, 74e, 82, 86, 89e, 91, 112, 113, 116, 119, 132, 151e, 158, 513
7 Apr 2013 4
21 Apr 2013 21, 22, 51, 52, 65, 79, 97, 98/98M, 105, 120, 124, 131, 162/162M, 183, 186, 402
22 Apr 2013 143, 181
9 Jun 2013 20, 53, 55, 60, 63/63M, 85, 88, 112, 120, 141, 145, 163/163M, 185, 502/502A
28 Jun 2013 8, 14, 26, 28, 30, 31, 90, 142, 157, 182/182M, 252, 254, 257
7 Jul 2013 6, 7, 12, 15, 17, 74, 99, 139, 147, 155, 156, 159, 165, 166, 175, 196, 506
31 Jul 2013 3, 5, 13, 16, 19, 36, 48, 50, 52, 56, 57, 58, 72, 76, 124, 130, 132, 136, 141
13 Sep 2013 21, 30, 65, 80, 93, 154, 174, 174e, 179/179A, 185, 193, 198, 502/502A
30 Sep 2013 15, 20, 22, 34, 43, 58, 62, 70/70M, 76, 80, 84, 141, 157, 181, 182/182M, 192, 194, 199, 246, 251, 252, 254, 255, 257, 403, 405
31 Oct 2013 5, 16, 50, 51, 52, 78, 86, 95, 97, 103, 105, 123/123M, 128, 132, 163/163M, 197, 405
30 Nov 2013 7, 9, 25, 32, 55, 56, 59, 74, 87, 153
1 Dec 2013 513
3 Dec 2013 6, 40, 90
4 Dec 2013 97, 97e, 139
14 Dec 2013 49
22 Dec 2013 14, 18, 33, 38, 65, 69, 80, 93, 96, 99, 131, 138, 156, 165, 166, 168, 196, 401
17 Jan 2014 2, 23, 83, 109, 119, 124, 125, 143, 147, 154
30 Jan 2014 8, 26, 28, 30, 30e, 31, 33, 35, 52, 66, 73, 88, 133, 145, 157, 174, 400, 402, 502/502A, 513
16 Mar 2014 60, 79, 87, 121, 138, 183, 194, 199, 249, 251, 255
23 Mar 2014 5, 16, 26, 35, 48, 49, 57, 65, 78, 98/98M, 100, 101, 103, 105, 158, 160, 161, 195, 197
27 Apr 2014 24, 27, 51, 73, 74, 89, 100, 101, 107/107M, 111, 121, 132, 141, 142, 145, 151, 153, 158, 159, 186, 195
18 May 2014 143/143M
26 May 2014 5, 7, 9, 12, 17, 21, 25, 30, 32, 33, 40, 63/63M, 109, 168, 196
8 Jun 2014 11
25 Jun 2014 14
29 Jun 2014 3, 16, 34, 65, 72, 83, 85, 120, 121, 123/123M, 124, 130, 132, 136, 155, 166, 175, 195
13 Jul 2014 63/63M, 139
24 Aug 2014 5, 6, 12, 14, 15, 17, 21, 50, 53, 54, 58, 60, 82, 88, 123/123M, 135, 143/143M, 147, 154, 158, 163/163M, 196, 403, 518/518A
25 Aug 2014 131/131M
14 Sep 2014 3, 13, 27, 30, 34, 89, 89e, 139/139M, 145, 153, 154, 157, 192, 193, 198
28 Sep 2014 92, 97, 97e, 111, 133, 170, 174, 174e, 179/179A, 182/182M, 185, 194, 199, 246, 249, 251, 252, 254, 255, 257, 400, 402, 513
29 Sep 2014 8, 11, 26, 28, 31, 42, 48, 49, 57, 63/63M, 65, 74, 93, 123/123M, 131/131M, 141, 502/502A
30 Sep 2014 92
5 Oct 2014 18, 39, 109, 138, 142, 168
16 Nov 2014 17/17A, 22, 43/43M, 49, 50, 51, 52, 73, 105, 160, 162/162M, 170, 183, 198
23 Nov 2014 201
30 Nov 2014 7, 9, 14, 16, 17/17A, 18, 25, 26, 30, 30e, 32, 33, 35, 38, 40, 60, 66, 69, 87, 168, 196, 197, 401
14 Dec 2014 3, 5, 9, 41, 43/43M, 45, 70/70M, 72, 76, 91, 103, 115, 140, 179/179A
15 Dec 2014 35/35M
23 Jan 2015 2, 6, 10, 10e, 13, 14e, 21, 52, 57, 78, 79, 99, 131/131M, 138, 141, 142, 143/143M, 154, 175, 181, 185, 195
15 Feb 2015 3, 5, 17/17A, 50, 51, 52, 72, 74, 74e, 89, 89e, 151, 151e
16 Feb 2015 35/35M
1 Mar 2015 30, 48, 93, 153, 154, 160, 165, 170, 174, 174e, 186, 192, 196e, 502/502A
15 Mar 2015 30e, 39, 56, 58, 59, 85, 122, 191, 200, 402
30 Mar 2015 12, 15, 41, 65, 73, 80, 86, 88, 101, 109, 136, 140, 156, 159, 201, 403, 405, 518/518A
31 Mar 2015 2
24 Apr 2015 7, 39, 48, 60, 66, 85, 87, 105, 122, 123/123M, 125, 130, 170, 174, 192, 251, 257
30 Apr 2015 16, 22, 38, 41, 53, 55, 57, 63/63M, 78, 79, 98/98M, 124, 132, 133, 135, 139/139M, 140, 145, 157, 163/163M, 166, 183, 193, 197, 198, 199, 254, 506
14 Jun 2015 33, 103
20 Jun 2015 103, 158, 195
22 Jun 2015 31, 89, 122, 138, 200
5 Jul 2015 16, 20, 23, 24, 30, 32, 73, 74, 74e, 78, 79, 97, 97e, 132, 136, 168, 196
16 Aug 2015 53/53M
30 Aug 2015 14, 43/43M, 51, 66, 92/92M, 95, 105, 119, 143/143M, 147, 157, 160, 166, 185, 195, 197, 198, 200, 506
5 Sep 2015 4, 9, 18, 19, 25, 26, 29, 37, 50, 52, 54, 60, 63/63M, 64, 65, 87, 103, 123/123M, 181, 249, 252
20 Sep 2015 102
23 Sep 2015 4
8 Nov 2015 27, 56, 96, 112, 113, 138, 168
21 Nov 2015 99, 258
22 Nov 2015 49
28 Nov 2015 182/182M, 192, 193, 256, 257
6 Dec 2015 191
12 Dec 2015 3, 7, 14, 14e, 28, 74e, 89e, 97e, 194, 251, 253, 254, 255
20 Dec 2015 20, 47, 117
21 Dec 2015 118
15 Jan 2016 8, 21, 48, 57, 58, 145, 156, 159
31 Jan 2016 16, 22, 24, 25, 30, 50, 53/53M, 59, 79, 100, 116, 131/131M, 133, 135, 136, 141, 153, 154, 165, 166, 175, 179/179A, 182/182M, 193, 198, 199, 246, 249, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257
29 Feb 2016 6, 27, 34, 36, 45, 90, 101, 142, 158, 170, 258
6 Mar 2016 32
12 Mar 2016 161, 168
20 Mar 2016 76, 134, 150
21 Mar 2016 181/181M
31 Mar 2016 10, 17/17A, 81, 88, 109, 124, 139/139M, 174e, 192, 197, 401
10 Apr 2016 33, 39, 52, 99, 105, 138, 196
24 Apr 2016 21, 117
31 May 2016 5, 7, 8, 22, 31, 58, 59, 63/63M, 65, 73, 80, 86, 87, 100, 107/107M, 123/123M, 130, 131/131M, 132, 147, 151e, 155, 157, 161, 163/163M, 168, 174, 181/181M, 185, 502/502A, 506
12 Jun 2016 26, 46
15 Jul 2016 5, 13, 24, 46, 64, 70/70M, 76, 92/92M, 125, 130, 133, 160
31 Aug 2016 8, 14, 22, 31, 40
1 Sep 2016 53/53M
23 Sep 2016 23, 47, 69, 72, 162/162M
25 Sep 2016 50
30 Sep 2016 9, 30, 30e, 35/35M, 38, 45, 60
2 Oct 2016 32, 197
16 Oct 2016 40, 63/63M, 65, 135, 154, 155, 158
21 Oct 2016 7, 11, 16, 99, 111, 132, 139/139M, 147, 153, 156, 165, 166, 175, 196, 198
23 Oct 2016 33
31 Oct 2016 74
13 Nov 2016 25, 80, 89, 89e, 93, 94, 101, 103, 105, 107/107M, 109, 124, 133, 134, 138, 150, 151, 151e, 170, 182/182M, 199, 249, 256, 258, 405
18 Dec 2016 127
1 Feb 2017 64, 131/131M, 139/139M, 147, 160, 166, 170, 201
12 Feb 2017 65

Pocket Service Guides[edit]

Cut-off date Service no.
15 December 2016 18, 39, 129
31 December 2016 50, 52, 53/53M, 55, 56, 57, 58, 59, 410
8 January 2017 54
12 March 2017 374
April 2017 261
9 April 2017 7, 9, 14, 16, 25, 26, 30, 30e, 32, 33, 35/35M, 38, 40, 55, 60, 69, 87, 100, 101, 103, 105, 109, 155, 168, 196, 197, 222, 225, 228, 229, 315, 317, 401
10 April 2017 14e
24 April 2017 158
28 April 2017 13, 22, 24, 70M, 72, 73, 76, 86, 135, 138, 162M, 166, 262, 265, 268, 269
18 June 2017 99, 182/182M, 192, 193, 193, 247, 248, 253, 254, 255, 257, 258
23 June 2017 80, 156, 159, 163/163M, 175, 371, 372
25 June 2017 70, 107/107M, 128, 130, 133, 162, 186, 400, 402
9 July 2017 48, 196e, 329
14 July 2017 5, 131/131M, 132, 139/139M, 153, 198, 272, 273
18 July 2017 65, 93, 124
30 July 2017 123/123M
6 August 2017 27, 74, 74e, 89, 89e, 102, 112, 113, 115, 116, 151, 151e, 154, 157, 161, 174, 174e, 179, 181/181M, 194, 199, 240/240M, 241, 242, 243, 246, 249, 251, 252, 324, 325, 405
8 August 2017 147, 165
14 August 2017 63/63M, 94, 150
7 October 2017 192, 193, 247, 248
8 October 2017 51
21 October 2017 4, 10, 10e, 18, 19, 20, 23, 29, 37, 39, 81, 127, 129, 137, 292, 293, 298
3 November 2017 8, 28, 31, 88, 90, 141, 142, 145, 231, 232, 235, 238
30 November 2017 47
9 December 2017 71
24 December 2017 16, 24, 40, 46, 69, 72, 291
23 January 2018 124, 147, 196, 197
28 January 2018 147e
25 February 2018 7
10 March 2018 54, 120, 120, 121, 122, 174, 174e, CT8, CT18
11 March 2018 13, 22, 24, 25, 25, 70, 70M, 70M, 71, 72, 73, 76, 86, 130, 133, 135, 138, 162, 162M, 166, 2612, 2622, 2652, 2682, 2692
18 March 2018 800, 804, 805, 807, 811, 860
22 March 2018 101, 410
23 March 2018 5, 65, 93, 123/123M, 124, 131/131M, 132, 139/139M, 153, 198, 272
25 March 2018 803, 806, 812, 850E, 851, 852, 852
XX April 2018 128
8 April 2018 9, 11, 16, 19, 21, 24, 38, 39, 53/53M, 57, 59, 80, 81, 158, 400, 402
27 April 2018 10e, 60, 127, 225, 401
3 May 2018 26, 51, 52, 58, 87, 90, 105, 155
14 May 2018 88, 156, 182/182M, 254
22 May 2018 56, 132, 153, 374
27 May 2018 117, 851e
31 May 2018 50, 55, 195
6 June 2018 74, 100, 159, 193
10 June 2018 20, 160, 170/170X
2 July 2018 32
8 July 2018 7, 33, 38, 74, 99, 142, 151, 154, 155, 157, 163/163M, 165, 175, 179, 185, 196, 197, 198, 201, 502, 506, 513
13 July 2018 95, 111, 134, 140, 191, 200
16 July 2018 42, 45, 64, 91, 92/92M, 125
8 August 2018 506
10 August 2018 8, 28, 63/63M, 94, 107/107M, 129, 141, 145, 150, 186, 231, 232, 235, 238, 371, 372
12 August 2018 10e, 14e, 30e, 40, 74e, 89e, 147e, 151e, 174e, 196e, 222, 265, 268, 291, 293, 811, 812
19 August 2018 31
24 August 2018 4, 10, 30, 47, 48, 69, 168, 181/181M, 192, 194, 199, 240/240M, 241, 242, 247, 248, 257, 258
31 August 2018 32, 33, 54, 147
5 September 2018 1N, 2N, 3N, 4N, 5N, 6N, 18, 103, 109, 158, 315, 317
9 September 2018 14
14 October 2018 102, 132, 138, 193, 254, 804, 805, 806, 807, 812, 850E, 860
15 October 2018 154, 222
28 October 2018 48, 52, 74, 74e, 93, 139/139M, 145, 157, 165, 195, 852
9 November 2018 35/35M, 137, 174, 174e, 179, 228, 229, 243, 246, 249, 251, 252
15 November 2018 8, 10, 19, 20, 22, 26, 28, 31, 46, 69, 73, 81, 90, 231, 232, 235, 238
18 November 2018 5, 16, 57, 65, 80, 93, 120, 121, 122, 123/123M, 124, 131/131M, 139/139M, 153, 160, 198, 272, 273, 851
25 November 2018 103, 117
10 December 2018 241
17 December 2018 253, 255, 257, 400, 402
23 December 2018 101, 101, 329, 329
24 December 2018 142
2 January 2019 655, 660
13 January 2019 10, 10e, 14, 45, 74, 74e, 80, 124, 1281, 131/131M, 145, 160, 162, 166, 170/170X, 179, 850E
14 January 2019 117
30 January 2019 13, 23, 37, 70, 71, 72, 76, 181/181M, 194, 199, 242, 292
10 February 2019 163
11 February 2019 137
24 February 2019 48, 170/170X
4 March 2019 9, 14, 24, 25, 31, 35/35M, 45, 46, 47, 48, 55, 100, 170/170X, 196, 196e, 197, 506
11 March 2019 33, 117
27 March 2019 27, 32, 324, 325, 800, 803
14 April 2019 7, 10, 13, 14, 21, 24, 26, 28, 30, 30e, 40, 51, 57, 63/63M, 74, 76, 80, 89, 100, 112, 113, 120, 123/123M, 124, 131/131M, 137, 145, 147, 153, 154, 155, 157, 161, 170/170X, 174, 174e, 185, 186, 196, 197, 198, 200, 293, 374, 851, 851e, 852
15 April 2019 116
25 April 2019 4, 22, 23, 29, 37, 38, 46, 52, 72, 103, 105, 129, 132, 165, 179, 194, 240/240M, 251, 262, 291, 292, 405, 502
27 May 2019 246
31 May 2019 86, 88, 130, 133, 135, 138, 141, 142
16 June 2019 253, 255, 257, 400
23 June 2019 52, 74, 74e, 80, 93, 145, 852
14 July 2019 7, 40, 63/63M, 69, 72, 100, 102, 105, 123/123M, 158, 162, 162M, 174, 174e, 179, 374, 5131
21 July 2019 5, 18, 19, 39, 42, 60, 64, 81, 87
22 July 2019 654
26 July 2019 8, 29, 58, 59, 65, 91, 94, 95, 99, 107/107M, 109, 115, 121, 155, 160, 168, 175, 182/182M, 410
8 August 2019 2N, 3N, 4N, 9, 25, 45, 48, 55, 74e, 89e, 147e, 191, 193, 228, 242, CT8, CT18
25 August 2019 101
8 September 2019 39, 103, 156, 166, 800, 803, 804, 805, 806, 807, 811, 812, 851, 851e, 852, 860
13 September 2019 27, 30e, 50, 53/53M, 73, 74, 88, 89, 90, 113, 151, 154, 157, 159, 161, 165, 265, 268, 405
22 September 2019 102
5 October 2019 60, 232, 291
13 October 2019 4, 8, 10, 10e, 18, 19, 20, 23, 28, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 48, 54, 56, 57, 59, 63/63M, 69, 70, 80, 81, 100, 107/107M, 125, 128, 129, 130, 131/131M, 133, 134, 135, 145, 162, 170/170X, 185, 186, 195, 196, 196e, 197, 292, 293, 298, 400, 502, 513, 654, 655, 660, 850E
23 October 2019 26, 30, 51, 124, 132, 139/139M, 141, 147, 174, 174e, 192, 198, 199, 243, 249, 252, 261, 325, 401
2 November 2019 117
4 November 2019 7, 14, 16, 65, 101, 103, 105, 109, 111, 116, 138, 153, 156, 163, 166, 175, 258, 371, 372
12 November 2019 2N, 4N, 6N, 13, 14e, 70M, 71, 72, 76, 147e, 851, 860
22 December 2019 11, 127, 140, 163, 201, 225, 269
12 January 2020 14, 22, 32, 33, 50, 72, 88, 92/92M, 103, 117, 120, 139/139M, 159, 166, 197, 198, 231, 235, 238, 851, 852
13 January 2020 671, 672
31 January 2020 4N, 14e, 52, 53/53M, 74, 74e, 86, 87, 89, 123/123M, 154, 155, 161, 165, 168, 196e, 228, 229, 315
9 February 2020 812, 851e
14 February 2020 18, 26, 39, 60, 81, 291, 401
16 February 2020 811
28 February 2020 48, 130, 133, 151e, 185, 243, 258, 860
4 March 2020 13, 57, 100, 105, 107/107M, 109, 132, 147, 156, 162M, 175, 201, 269
9 March 2020 16M, 667
30 March 2020 117, 150
12 April 2020 5, 29, 30, 30e, 48, 56, 57, 58, 64, 65, 131/131M, 139/139M, 147, 157, 165, 166, 175, 195, 401
8 May 2020 19, 27, 52, 72, 90, 93, 151, 161, 162, 168, 170/170X, 181/181M, 194, 247, 251, 410, 807, 812, 851
12 July 2020 21, 25, 51, 72, 73, 99, 122, 123/123M, 151e, 235, 506
17 July 2020 9, 16, 32, 33, 38, 60, 69, 155, 196, 197, 222, 860
26 July 2020 160/160M, 160/160M
11 September 2020 4, 7, 20, 28, 29, 30, 31, 37, 46, 154, 157, 198, 241
11 October 2020 24, 27, 53/53M, 93, 127, 153, 165, 174, 186
30 October 2020 80, 159, 292, 800, 803, 804, 805, 806
8 November 2020 54, 130, 132, 141, 156, 162, 162M, 166, 851
20 November 2020 10, 16M, 129, 231, 235, 238, 291, 293
23 November 2020 14, 32, 65, 139/139M
26 November 2020 35/35M, 229
6 December 2020 51, 52, 105, 160/160M, 197, 506
20 December 2020 72, 127
1 January 2021 851e
10 January 2021 5, 24, 37, 52, 60, 70, 70M, 86, 87, 89, 99, 109, 130, 162, 162M, 163, 225, 410
25 January 2021 807
7 February 2021 107/107M
8 February 2021 24, 29, 53/53M, 76, 103, 116, 120, 131/131M, 132, 145, 163, 165, 166, 262, 273, 317
14 February 2021 40, 122, 194
16 February 2021 22, 133
22 February 2021 197, 198
27 February 2021 56
28 February 2021 135
26 March 2021 4, 8, 81, 292, 372
11 April 2021 38, 39, 63/63M, 117, 811, 851, 851e, 852
14 April 2021 30e, 60, 63/63M, 73, 76, 89, 120, 142, 860
25 April 2021 806
3 May 2021 10, 14, 30, 33, 54, 57, 100, 103, 105, 109, 131/131M, 145, 147, 166, 175, 186
18 May 2021 16, 19, 20, 23, 46, 69, 255
20 May 2021 28, 31, 51, 70, 70M, 932, 155, 156
23 May 2021 181/181M
29 May 2021 974
1 June 2021 55, 59, 72, 132, 165, 166, 262
13 June 2021 161, 168
18 June 2021 25, 174e, 192, 198
5 July 2021 89e
8 July 2021 248
11 July 2021 7, 10, 14, 27, 32, 40, 56, 58, 59, 103, 105, 107/107M, 123/123M, 141, 151, 153, 154, 156, 168, 174, 186, 231, 293, 852
10 August 2021 196
19 August 2021 147
22 August 2021 32, 122
28 August 2021 52, 71, 76, 132, 138, 141, 162, 162M, 1632, 165, 166, 235, 265, 269, 410, 860
14 September 2021 20, 89
26 September 2021 248/248M
3 October 2021 47, 73, 160/160M, 315, 317
12 October 2021 52, 132, 141, 165, 235
24 October 2021 39, 400
15 November 2021 71, 76, 166, 860
28 November 2021 117/117M
12 December 2021 14, 18, 22, 65, 69, 155, 168, 222, 225, 228, 506
13 December 2021 129
14 December 2021 121
26 December 2021 20, 35/35M, 100, 107/107M, 130, 131/131M
6 January 2022 103, 158
11 January 2022 298
16 January 2022 16, 16M, 38, 39, 50, 89, 102, 117/117M, 121, 265, 269, 272
23 January 2022 811, 860
4 February 2022 54, 86, 109, 851, 851e
13 February 2022 974
15 February 2022 107/107M, 156, 157, 163, 182/182M, 192, 193
21 February 2022 196, 197, 198
27 February 2022 72
1 March 2022 80, 87, 159
2 March 2022 232, 324, 371
13 March 2022 101
3 April 2022 23, 52, 76, 130, 132, 162, 162M, 163, 165, 166, 410
4 April 2022 131/131M, 138, 145, 273, 860
7 April 2022 16, 16M, 22, 105, 124, 506
25 April 2022 174e
17 May 2022 5, 30, 54, 72, 132, 174, 175
29 June 2022 40, 103, 133, 139/139M, 262, 401
10 July 2022 4, 137, 199
13 July 2022 9, 26, 35/35M, 76, 90, 168, 192, 222, 860
31 July 2022 117/117M
12 August 2022 14, 37, 129, 225, 228, 229
28 August 2022 27, 80, 87, 89, 107/107M, 161
6 September 2022 7, 21, 24, 28, 50, 52, 65, 72, 88
11 September 2022 803
26 September 2022 30
27 September 2022 13, 22, 73, 86, 154, 174e, 197, 506
9 October 2022 51, 65, 71, 124, 125, 138, 166, 174, 179, 262, 860
21 October 2022 194, 198, 240/240M, 241, 242, 246, 249, 252
30 October 2022 21, 39, 46, 53/53M, 81, 109
2 November 2022 16, 16M
3 November 2022 32, 33, 38, 196
10 November 2022 57, 60, 93, 94, 135, 155
13 November 2022 400
24 November 2022 157, 159
27 November 2022 8, 18, 100, 129, 151, 153
12 December 2022 131, 139
8 January 2023 5, 30, 54, 72, 89e, 124, 162, 163, 262, 265, 298
11 January 2023 25, 86, 99, 130, 133, 269, 851
16 January 2023 132, 165, 166
14 February 2023 71, 133, 138, 175, 262, 860
26 February 2023 9, 19, 59, 89, 89e, 109
8 March 2023 7, 14, 45, 55, 103, 105, 117/117M, 160/160M, 168, 401
17 March 2023 63/63M
25 March 2023 130
27 March 2023 102
9 April 2023 5, 16, 16M, 51, 109, 123/123M, 156, 175, 186, 851e
12 May 2023 101, 147, 158, 196
15 May 2023 54, 74, 80, 132, 506, 851, 852
22 May 2023 33, 130, 151, 174, 174e, 179, 198
24 May 2023 162, 162M, 163, 165, 166
28 May 2023 35/35M
6 June 2023 22, 73, 86, 129, 800, 803, 804, 805, 806, 811
9 July 2023 33, 52, 70, 70M, 120, 124, 131, 194, 196
20 August 2023 57, 103, 105, 132, 139, 156
27 August 2023 54
4 September 2023 124, 162, 162M
10 September 2023 100, 298
14 September 2023 5, 25, 100, 261, 265, 269, 371
24 September 2023 230, 993
8 October 2023 24, 132, 139, 168, 860
9 October 2023 102, 163
12 October 2023 39, 89, 109
16 October 2023 87, 372
20 October 2023 157, 199
19 November 2023 30, 32, 33, 35/35M, 38
26 November 2023 160
27 November 2023 9, 117/117M
6 December 2023 7, 40, 196, 197, 222, 225, 228, 229, 401
17 December 2023 121, 162, 248/248M
18 December 2023 72, 86, 159, 860
24 December 2023 993
5 January 2024 807
14 January 2024 33, 63/63M, 80, 120, 121, 122, 147, 175, 196, 197, 851

Town Guides[edit]

Click to expand/collapse
Cut-off date Town
24 Mar 2002 Ang Mo Kio
7 Apr 2002 Bedok, Tampines, Pasir Ris
19 May 2002 Toa Payoh
1 Jul 2002 Clementi, Jurong East
27 Sep 2002 Boon Lay
20 Mar 2003 Ang Mo Kio, Clementi, Hougang
16 May 2003 Jurong East, Tampines, Toa Payoh
7 Jun 2003 Bedok

Trans-Island Bus Services[edit]

Service Guides[edit]

Click to expand/collapse
Cut-off date Service no.
1 Apr 2002
(no date printed)
61
1 May 2002 61
1 Jul 2002 61, 167, 169, 171, 176, 178, 180, 187, 520, 700, 825, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 925, 926, 927, 960, 961, 962, 964, 969, 970, 989
1 Aug 2002 67, 172, 185, 188, 190
1 Sep 2002 77, 106, 173, 189, 965
29 Sep 2002 963
1 Oct 2002 75, 184, 175, 177, 980, 981
18 Nov 2002 962
1 Feb 2003 700
4 May 2003 61, 189
23 May 2003 184, 700
23 Jun 2003 171, 852
1 Jul 2003 962, 969, NR1, NR2, NR3, NR5, NR6, NR7, NR8
27 Jul 2003 106, 985
1 Oct 2003 77, 176, 180, 970
10 Oct 2003 962, 965
16 Nov 2003 966
12 Dec 2003 855
23 Dec 2003 176
8 Jan 2004 75
9 Jan 2004 851, 963
20 Jan 2004 189
27 Jan 2004 167

Town Guides[edit]

Click to expand/collapse
Cut-off date Town
Dateless Bukit Batok
1 Jul 2002 Yishun

SMRT Buses[edit]

Red/White Service Guides[edit]

Click to expand/collapse
Cut-off date Service no.
May 2004
(no date printed)
67, 75, 106, 167, 169, 172, 173, 178, 180, 184, 187, 189, 190, 853, 854, 855, 856, 858, 925, 926, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 969, 970, 981, NR1, NR3
June 2004 61, 67, 75, 77, 106, 167, 169, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 184, 187, 188, 189, 190, 700, 825, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 859, 927, 960, 964, 970, 980, 981, 985, NR1, NR3, NR5, NR6, NR7, NR8
September 2004 950
April 2005 975
May 2005 176, 851, 858, 859
July 2005 67, 167, 169, 171, 172, 173, 176, 178, 187, 188, 190, 851, 852, 856, 858, 926, 927, 960, 962, 964, 969, 975, NR1, NR2, NR3, NR5, NR6, NR7, NR8
August 2005 75, 77, 106, 177, 184, 189, 700, 825, 853, 854, 855, 857, 925, 961, 963, 966, 970, 985
November 2005 167, 859, 882, 980, 981
May 2008 61, 67, 75, 77, 106, 167, 169, 171, 172, 173, 178, 187, 188, 190, 825, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 925, 926, 927, 950, 960, 961, 962, 964, 965, 966, 969, 970, 980, 981, 985

Full White Service Guides[edit]

Click to expand/collapse
Cut-off date Service no.
Dateless 807*, 853##, 860*
July 2014 61, 77, 173, 177*, 189, 852¹, 852²*
September 2014 106, 106*
November 2014 189*, 990*
January 2015 61*, 77*, 173*
March 2015 67*, 171*, 172*, 188*, 188E*, 188R*, 190*, 851*, 852*, 853*, 853#*, 854*, 854E*, 855*, 856*, 857*, 859*, 860*, 925/925#*, 927*, 985*, 990*
April 2015 983*
September 2015 61*, 77*, 106*, 171*3, 172*, 173*, 177*, 188*, 189*, 190*, 851*3, 852*3, 853*3, 853#*3, 854E*3, 855*3, 856*3, 857*3, 859*3, 860*3, 927*, 983*, 985*, 990*
October 2015 67*, 854*3, 925/925#*
March 2016 169*, 178*, 178, 187*, 856*, 858*, 925/925#*, 926*, 961*, 961#*, 963*, 964*, 965*, 966*, 969*
April 2016 960*, 962*
May 2016 67*, 167*, 171*, 172*, 188*, 190*, 851*, 852*, 853*, 853#, 854*, 855*, 856*, 857*, 859*3, 860*, 882*, 925/925#*, 927*, 980*, 981*, 983*, 985*
September 2016 67*, 172*, 188*, 190*, 925/925#*, 927*, 983*, 985*
October 2016 169*, 178*, 187*, 856*, 858*, 925/925#*, 926*, 960*, 961*, 961#*, 962*, 963*, 964*, 965*, 966*, 969*
March 2017 67, 190*, 927*, 969*, 983*, 985*
January 2018 167, 883*
August 2018 167*, 190*, 925/925#, 960, 962, 964, 983*
September 2018 965*, 991*
October 2018 960/960e*, 963/963e*
November 2018 167e*
February 2019 169*, 883*
March 2019 926*, 964*, 966*, 969*
May 2019 962
July 2019 169 (CL-D2)4, 178*, 960/960e*, 961*, 961#*
August 2019 187
October 2019 169, 169 (CL-D1)4, 966
February 2020 856*, 962*, 964*
April 2020 925*
May 2020 966
June 2020 963/963e, 969*
August 2020 965*
December 2020 858*, 963/963e*, 965*, 966*, 969*

Journey With Us Service Guides[edit]

Click to expand/collapse
Cut-off date Service no.
Dateless (2017) 75*, 110*, 176*, 184*, 700*, 920*, 922*, 970*, 970*, 971E*, 972*, 973*, 975*, 979/979M*
Dateless (2018) 171*, 180*, 180*, 853*, 853#*, 854*, 855*, 856*, 857*, 859*, 972#, 973*, 979*
Dateless (2019) 171#, 853#, 854/854e*, 855*, 857#, 859
October 2018 171, 856*, 857
November 2018 67*, 172*, 176*, 188*, 190*, 300*, 301*, 302*, 307*, 925*, 927*, 983*, 985*, 991*
December 2018 920*, 922*, 973*
April 2019 110*, 180*, 979*
May 2019 61*, 167*, 167e*, 859*, 882*, 883*, 944*, 980*, 981*
June 2019 67, 855*
August 2019 171*, 853*, 853M*, 854/854e*, 855*, 856*, 857*, 859*
October 2019 188, 859, 883*, 976*2
November 2019 171, 172*, 190*, 857, 859*
January 2020 883M*, 972*, 976*
February 2020 167*, 167e*, 854/854e, 856*, 927, 980*
April 2020 925*
May 2020 190, 302, 983, 991
June 2020 300, 883*
August 2020 171*, 972M*
October 2020 110*, 301, 853, 859#
November 2020 307
December 2020 972*, 972M*, 975, 976*
January 2021 75*, 167*, 184*, 882*, 883, 883M#, 979*, 980
April 2021 67*
June 2021 301#, 927, 991
August 2021 172, 190
January 2022 971*, 976, 985

Town Guides[edit]

Click to expand/collapse
Cut-off date Town
Jan 2007 Yishun
Feb 2007 Woodlands
May 2007 Bukit Panjang, Bukit Batok, Choa Chu Kang, Sembawang
Mar 2009 Choa Chu Kang, Sembawang
Jun 2009 Bukit Batok, Woodlands
May 2011 Sembawang, Woodlands, Yishun
Feb 2012 Bukit Batok, Bukit Panjang, Choa Chu Kang
Oct 2012 Yishun
Dec 2012 Bukit Panjang
Feb 2013 Yishun

Explore Singapore with SMRT Buses[edit]

Click to expand/collapse
Cut-off date Town
Dec 2009 Yishun & Sembawang
Jun 2011 Bukit Batok
Jul 2012 Woodlands

Tower Transit[edit]

White Pocket Service Guides[edit]

Click to expand/collapse
Cut-off date Service no.
Dateless 96
29 May 2016 772, 106, 106, 1732, 177, 1892, 941, 945, 947, 990
12 June 2016 41, 49, 66, 78, 79, 97, 97e, 98, 98M2, 143, 143M, 1832, 282, 284, 285, 333, 3342, 335
13 June 2016 96, 1772
20 July 2016 66, 79, 97e, 98, 183, 335
4 August 2016 78, 143
30 August 2016 189
1 September 2016 49, 77, 96, 98, 106, 143, 173, 183, 189, 282, 284, 333, 334, 335, 941, 945, 947, 990
2 October 2016 97e
20 October 2016 66
23 October 2016 79
30 October 2016 78, 98M
30 December 2016 285
12 February 2017 66
12 March 2017 41, 49, 77, 78, 79, 96, 97, 97e, 98, 98M, 143, 143M, 173, 177, 183, 189, 282, 284, 285, 333, 334, 335, 941, 947, 990
23 April 2017 66
14 January 2018 77, 106, 173, 189, 663, 665, 945, 947, 990
8 April 2018 974
23 April 2018 96, 282, 284, 285
8 July 2018 41, 49, 66, 77, 78, 793, 96, 97, 97e, 983, 98M3, 106, 143, 143M, 173, 177, 183, 189, 2822, 2842, 285, 3333, 334, 3353, 663, 665, 941, 945, 947, 974, 990
9 September 2018 412
12 November 2018 492, 782, 96, 106, 143, 173, 177, 183, 189, 334
13 January 2019 143, 663, 665
24 February 2019 974
4 March 2019 66
14 April 2019 9902
23 June 2019 66
14 July 2019 66, 77, 97, 97e, 106, 143, 173, 941, 947
15 July 2019 1772
5 October 2019 143M2, 173, 189, 3342, 334, 9412, 9452, 9472, 974
13 October 2019 66, 77, 97, 106, 663, 665
10 November 2019 77
12 January 2020 97, 97e, 106, 183, 189
13 January 2020 651
12 April 2020 66, 974
12 July 2020 143, 183
26 July 2020 173
10 January 2021 990
11 April 2021 106

Green Full-Sized Service Guides[edit]

Click to expand/collapse
Cut-off date Service no.
6 December 2020 412, 492, 662, 782, 792, 972, 97e2, 982, 98M2, 1432, 143M2, 177, 1832, 3332, 3342, 3352, 941
23 January 2021 974
11 April 2021 79, 97, 97e, 143, 974
25 April 2021 663
29 May 2021 66, 77, 78, 79, 106, 143M, 173, 189, 333, 334, 335, 944, 945, 947, 990
31 May 2021 97e, 651, 653, 657, 663
2 August 2021 96, 282, 284, 285
5 September 2021 171, 853, 853M, 854, 854e, 855, 856, 857
6 September 2021 670
19 September 2021 169, 8582, 963, 963e, 965, 966, 969
3 October 2021 167, 169, 825, 855, 859, 859A/859B, 882, 883, 883M, 965, 969, 980, 981
4 October 2021 656, 663
28 November 2021 883, 883M
12 December 2021 41, 49, 66, 97, 97e, 98, 98M, 143, 183
26 December 2021 167
23 January 2022 801
21 February 2022 97e, 963
3 April 2022 78, 79, 143M, 855
4 April 2022 858, 859
24 April 2022 856
10 July 2022 41, 77, 106, 143, 966
25 September 2022 663, 801
26 September 2022 98, 173 ,177
9 October 2022 169, 854, 854e, 969, 980
13 November 2022 97, 97e, 656, 663, 670
27 November 2022 49
8 January 2023 77, 106, 143M
25 January 2023 856
9 April 2023 96, 167, 854, 855, 857, 980, 981
9 July 2023 854, 857

Go-Ahead Singapore[edit]

Cut-off date Service no.
September 2016 2, 3, 6, 12, 15, 17, 34, 361, 43, 43M, 621, 82, 83, 842, 85, 118, 119, 136, 354, 358, 359, 382, 386, 403, 518
March 2017 381
April 2017 2, 3, 6, 12, 15, 17, 34, 36, 43, 43M, 62, 82, 83, 84, 85, 118, 119, 136, 354, 358, 359, 381, 382, 386, 403, 518
October 2017 119
January 2018 12e
March 2018 12e
April 2018 2, 12, 17, 68, 68
May 2018 36, 518, 518A
June 2018 15, 34, 83, 85, 118, 381, 386, 403
July 2018 358, 359
August 2018 17, 84, 382
October 2018 6, 62, 82, 354, 518A
January 2019 12, 12e, 36
April 2019 3, 43, 43M, 136
July 2019 2, 17, 82, 83, 84, 381, 386, 518
August 2019 119
September 2019 43e, 85, 382
October 2019 358
November 2019 68
January 2020 3, 17, 34, 43, 118, 136
February 2020 84
March 2020 382
July 2020 15, 62, 359
September 2020 36, 43e, 43M, 68, 85, 119
December 2020 12, 12e, 384, 403, 518A
April 2021 2, 6, 15, 358
July 2021 34
September 2021 12, 36, 382, 518
May 2022 6, 15, 36
July 2022 62, 82, 118, 382
October 2022 12, 12e, 17, 518, 518A
May 2023 386
June 2023 6, 12, 12e, 17, 34, 62, 68, 83, 84, 85, 118, 119, 136, 359, 382, 518, 518A

LTA BSEP Bus Hangers[edit]

Click to expand/collapse
Year Services
2012 50, 116, 119, 513, 860
2013 4, 20, 49, 120, 141, 850E, 904, 951E, 972, 982E
2014 City Direct Bus Services, Peak Period Short Services, 11, 35, 41, 43M, 63M, 121, 123M, 139M, 140, 201, 324, 371, 386, 803, 859B(New Bus Service), 859B(New Supplementary Bus Service), 990
2015 47, 53M, 102, 103, 117, 118, 122, 258, 979, 983
2016 Colour Your Buses, LTA Bus Carnival, 46, 127, 129

Other information[edit]

SBS Transit service guides legend
1 Unreleased service guides
2 Denotes Service Guides with two different versions published as of the same accurate date.
4 Service guides with same accurate date but with two versions (orange Iris advertisement & purple Iris advertisement)
5 Service guides which has both WAB and Non-WAB guides as of the same accurate date.
Service No. Denotes error guide
SBS Transit service guides version legend
Purple Service guides are released from 28 November 2001 to 25 August 2003.
Orange Service guides are released from 14 September 2003 till 25 April 2004.
Big Coke Service guides are released from 30 April 2004 till 31 July 2008.
Small Coke Service guides are released from 1 April 2009 till 23 May 2010.
DF Coke Service guides are released from 3 July 2010 till 18 October 2010.
Excel Service guides are released from 26 November 2010 till 12 February 2017.
Pocket Service guides are released from 15 December 2016 onwards.
Trans-Island service guides version legend
Blue Bukit Panjang services
Brown Services in outlining areas (such as Lim Chu Kang, Sembawang Road End & Admiralty Road West Terminals)
Green Bukit Batok services
Orange Woodlands services
Pink Choa Chu Kang services
Yellow Yishun services
TIBS livery Services with thematic easy-guide diagram released in 2002. (Only Services 61, 171 & 190 had the thematic easy-guide diagram)
SMRT Buses service guides legend
Red/White Denotes Service Guides which were printed from May 2004 to May 2008.
Full White Denotes Service Guides which were printed from September 2014 to December 2020.
Journey With Us Denotes Service Guides which were printed from September 2017 to January 2022.
* Denotes Service Guides that are printed in both English and Chinese
# Denotes Service Guides that are printed only in Chinese
2 Denotes Service Guides with two different versions published as of the same accurate date
3 Both Hard and Soft paper copies printed as of the same date
4 Denotes Service Guides printed on the same paper
Service No. Denotes error guide
Tower Transit service guides version legend
White Pocket Service guides are released from 29 May 2016 to 11 April 2021.
Green Full-Sized Service guides are released from 6 December 2020 to 9 July 2023.
Tower Transit service guides legend
2 Denotes Service Guides with two different versions published as of the same accurate date
3 Denotes Service Guides with three different versions published as of the same accurate date
Service No. Denotes error guide
Go-Ahead Singapore service guides legend
1 Denotes Service Guides with two different versions published as of the same accurate date
2 Service guides which has both WAB and Non-WAB guides as accurate as the same date.
Service No. Denotes error guide